Toegangs- en gebouwenbeheer

Toegangscontrole en gebouwenbeheer zonder de dagelijkse gang van zaken te beïnvloeden. Dat is ons uitgangspunt bij het ontwerp en de implementatie van toegangs- en gebouwenbeheersystemen. Veiligheid staat voorop,terwijl het bedrijfsproces ende continuïteit van de organisatie niet gehinderd mogen worden.

PSI biedt gebruiksvriendelijke toegangscontrole- en gebouwenbeheersystemen die dankzij de integratie van bijvoorbeeld cameraobservatie en intercom tot één managementsysteem kunnen worden samengevoegd. De open architectuur maakt voortschrijdende integratie met andere systemen eenvoudig en biedt bovendien de zekerheid dat ook toekomstige ontwikkelingen geïntegreerd kunnen worden.
Aan het laden
Aan het laden