Cameraobservatie en bewaking (IP-CCTV)

Binnen een cameraobservatiesysteem is, naast de kwaliteit van de camera zelf, de eenvoud van bediening en de mate waarin het proces voor de observant geautomatiseerd is uitermate belangrijk. Intelligente Video Analyse (IVA) biedt PSI-systemen innovatieve mogelijkheden die de observant middelen biedt om meer situaties volgbaar en beheersbaar te maken met minder inspanning. Afwijkende situaties worden namelijk automatisch door het systeem gesignaleerd en ook de beeldregie gebeurt(deels) automatisch.

De door PSI gebruikte HD- en 2K-camera’s bieden daarnaast niet alleen een scherper beeld. Door ze intelligent in te zetten kunt u tegelijkertijd ook het aantal benodigde camera’s beperken, simpelweg omdat één camera meer op hetzelfde moment kan registreren.

Dankzij de hoogwaardige H.264 videocompressie (en in de toekomst H.265) blijft niet alleen de benodigde data bandbreedte binnen aanvaardbare grenzen maar ook de opslagcapaciteit daarop kan worden aangepast. Op deze wijze kunnen langdurig(er) opnamen gemaakt worden en behouden de beelden hun maximale kwaliteit, zonder in te boeten op het aantal beelden per seconden.

Cameraobservatie wordt ook succesvol ingezet bij bijvoorbeeld kentekenherkenning ten behoeve van geautomatiseerde toegang, procesautomatisering en het tellen van personen en/of bewegende objecten.
Aan het laden
Aan het laden