Toegangsbeheer

Toegangscontrole en gebouwenbeheer zonder de dagelijkse gang van zaken te beïnvloeden. Dat is ons uitgangspunt bij het ontwerp en de implementatie van toegangs- en gebouwenbeheersystemen.

Lees meer »
Camera-observatie

Binnen een cameraobservatiesysteem is, naast de kwaliteit van de camera zelf, de eenvoud van bediening en de mate waarinhet proces voor de observant geautomatiseerd is uitermate belangrijk.

Lees meer »
Ontruiming

Ontruimingsalarminstallaties (OAI) worden ingezet in het verlengde van brandmeldinstallatie, omdat ontruimingsinstallaties in geval van calamiteiten, een essentiële (cruciale) rol vervullen.


Lees meer »
Aan het laden
Aan het laden